OUTSOURCING KADR I PŁAC

Główna > Outsourcing kadr i płac

RZETELNA I SPRAWNA OBSŁUGA KADR I PŁAC

Zwiększamy skuteczność funkcjonowania firmy poprzez kompleksową obsługę kadrową i płacową pracowników.

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za prowadzenie procesów personalnych w firmie.

Prowadzimy dokumentację kadrową, obsługę płacową oraz obsługę umów. Zadbamy o to, by kadry i płace w Twojej firmie były prowadzone przy zastosowaniu najwyższych standardów.

Rzetelność, terminowość oraz 100% bezpieczeństwo to podstawa naszych usług. Pozostaw nam czasochłonne czynności administracyjne. To my załatwimy za Ciebie wszelkie formalności.

outsourcing kadr i płac

Gwarantujemy prawidłowe prowadzenie kadr i płac

Zapewniamy doskonałą organizację
Wyróżnia nas terminowość oraz szybkie załatwianie spraw

ATUTY FIRMY

Dbamy o naszych klientów! Gwarantujemy:

 • stałą obsługę kadrowo-płacową utrzymaną na najwyższym poziomie,
 • bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za outsourcing kadr i płac,
 • stały dostęp do niezbędnej dokumentacji,
 • szybką reakcję na wszelkie kierowane do nas zapytania od pracowników na temat bieżących spraw,
 • bezpieczeństwo i poufność danych.

Dokumenty do pobrania

JAK PRACUJEMY?

Kadry i płace to bardzo ważny obszar każdej firmy, który musi być prowadzony z najwyższą starannością. Powierz go nam, my zagwarantujemy Ci bezpieczeństwo, poufność oraz 100% poprawności obsługi. Pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów.

JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY

Zawsze dokładnie określamy zakres naszych obowiązków i odpowiedzialności.

MERYTORYCZNA JAKOŚĆ

Dajemy Ci dostęp do wiedzy, która jest poparta odpowiednim doświadczeniem.

NATYCHMIASTOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Szybko reagujemy na wszelkie zapytania pracowników oraz wyjaśniamy rozmaite wątpliwości z zakresu kadr i płac.

SPRAWNY PRZEPŁYW INFORMACJI

Zawsze mamy bliski kontakt z naszym klientem. Zapewniamy szybki dostęp do aktualnych danych.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy najwyższy poziom zabezpieczeń i archiwizacji dokumentacji.

PEŁNA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Dbamy o 100% poprawność prowadzonych działań. Nasza praca prowadzona jest w zgodzie a aktualnym stanem prawnym.

OUTSOURCING KADR

Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawa pracy.

W RAMACH OUTSOURCINGU KADROWEGO NASZYM KLIENTOM PROPONUJEMY:

 • prowadzenie akt osobowych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczeń w ZUS,
 • przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy (w tym rozliczanie nieobecności pracowników wynikających z urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich, zasiłków),
 • prowadzenie dokumentacji BHP (badania okresowe i szkolenia BHP),
 • archiwizację kartotek byłych pracowników,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy.
outsourcing kadr i płac

OUTSOURCING PŁAC

Outsourcing płac to rozwiązanie, które pozwala na usprawnienie zarządzania firmą.
Z pełną odpowiedzialnością oraz rzetelnością przejmujemy od naszych klientów sprawy płacowe.

kadry i płace

W RAMACH OUTSOURCINGU PŁACOWEGO NASZYM KLIENTOM PROPONUJEMY:

 • comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami firmy,
 • sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, GUS, US, PFRON,
 • sporządzanie dokumentów podatkowych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika,
 • realizowanie przelewów na konta pracowników,
 • sporządzanie dla pracowników pasków wypłat wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • rozliczanie czasu pracy i nieobecności pracowników,
 • pomoc w zrealizowaniu zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędów Skarbowych.

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne wzory dokumentów z zakresu kadr i płac.

Kwestionariusz osobowy kandydata

Skierowanie pracownika na badania lekarskie wstępne – wzór

Wzór opisu części A

Wzór opisu części B

Kwestionariusz osobowy

Karta szkolenia BHP-instruktaż ogólny i stanowiskowy

Oświadczenie do celów identyfikacji PESEL/NIP

Oświadczenie do celów podatkowych

Umowa o pracę

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników

Przepisy KP do wiadomości pracownika

Informacja rachunek bankowy

BHP oświadczenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór opisu części C akt osobowych

Świadectwo pracy – wzór

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Informacja o nietworzeniu ZFŚS u pracodawcy

Karta urlopowa

Karta rocznej ewidencji czasu pracy

Umowa o zakazie konkurencji

Oświadczenie rodzica

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

Plan urlopów

Umowa w sprawie zasad korzystania z telefonu służbowego

Wniosek pracownika o przesunięcie z urlopu

Podanie o urlop bezpłatny

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem do 14 lat

Oświadczenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia od pracy w związku z opieką art. 188 k.p.

Plan urlopow wypoczynkowych na dany rok

Oświadczenie do umowy zlecenia

Umowa zlecenia wzór

Rachunek do umowy zlecenia

Ewidencja czasu pracy do umowy zlecenia

Rozwiązanie umowy zlecenia

Umowa o dzieło – wzór

ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek do celów wypłaty zasiłku chorobowego

ZUS Z-15A – wniosek do zasiłku opiekuńczego na dziecko

ZUS Z-15B – wniosek do zasiłku opiekuńczego na członka rodziny

Zgłoszenie do ZUS członka rodziny pracownika

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi republiki Gruzji, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Rzetelnie prowadzimy dokumentację kadrową, obsługę płacową oraz obsługę umów. Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności.